Homepagina Help
Help Lessen geven

bijles, privéles of cursus in Noord-Brabant

29 leraren lezen (nl) bij jou in de buurt!

Onze selectie van
lezen (nl) leraren in

Tilburg
20€/u
Walter
1e les gratis!

Nederlands voor leerlingen V.O, NT2, voor ll. met leermoeilijkheden, speciale aanpak RT

In een individuele setting geef ik de leerling advies voor een goede studiemethode. Hulp bij spellingsmoeilijkheden. Een serie lessen begint altijd met een diagnose van de problematiek. Daarna wordt een behandelingskosten opgesteld.

Boxtel
15€/u
Tanita
1e les gratis!

Bijles aan huis: voor leerlingen in het basisonderwijs en van de middelbare school

Door de individuele begeleiding aan huis werk ik samen met uw kind aan dat stukje wat hij/zij nog lastig vindt. De één op één begeleiding is veilig en vertrouwd voor uw kind. Vragen worden sneller gesteld wanneer ze individuele begeleiding hebben dan in een grotere groep op school. Ik geef de bijlessen met veel passie en steek dan ook veel tijd in de voorbereidingen.

Bergen op Zoom
20€/u
Christian
1e les gratis!

Bijscholing aan huis in regio Bergen op Zoom op diverse vakken zoals Nederlands en (hoofd-)rekenen

Mijn wijze van lesgeven is een combinatie van het traditionele leren uit studieboeken en toepassing van moderne multimedia zoals uit het basisonderwijs bekende Prowise. Samen met de leerling oriënteer ik mij op zijn of haar sterke en minder ontwikkelde vaardigheden zodat gerichte ondersteuning kan worden geboden.

Geldrop
15€/u
Anke
1e les gratis!

Pabo student met een passie voor les geven en een liefde voor de Nederlandse taal.

Ik vind het belangrijk om een goed voorbereide les te kunnen geven. Ik speel graag in op de beginsituatie van mijn leerlingen. Om deze in kaart te brengen is een gesprek van te voren erg fijn. Ik ben geduldig en kan goed om gaan met concentratie problemen.

Breda
13€/u
Jasper
(3 beoordelingen)
1e les gratis!

Student IHM geeft bijles aan HAVO-, VWO- en HBO-studenten in Breda en omstreken

Gezien de aard van bijles, vind ik een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Iedereen leert op een andere manier, en de perfecte methode vinden heeft tijd nodig. Ik ben jong en geduldig, en denk dat ik me vooral goed kan verplaatsen in leerlingen van HAVO- en VWO-bovenbouwklassen.

Deurne
15€/u
Desirée
1e les gratis!

Enthousiaste en geduldige HBO studente docentenopleiding uit Deurne geeft bijles in Nederlands

Ik begin altijd vanuit de basis - dat is het belangrijkst. Daarna zullen we steeds verder op de lastige onderwerpen ingaan, waarbij ik dingen herhaal of oefeningen verzin als dat nodig is. Verder verwacht ik dat de leerling ook buiten de les om oefent, zodat we sneller vooruit komen en samen goede resultaten kunnen behalen.

Gemert
10€/u
Marianne
1e les gratis!

Lerares, met 30 jaar ervaring, geeft les en begeleiding aan laaggeletterden in omgeving Helmond, waardoor het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit!!

Ik werk vanuit de deelnemers zelf, wat zijn hun behoeften, wat willen zij bereiken. Ik werk niet met specifieke methodes, wel met onderwerpen of lesopdrachten vanuit de opleiding die ze volgen en die de cursist zelf aangeeft: briefjes schrijven, formulieren invullen, kranten en folders lezen en begrijpen, informatie over hobbies, bibliotheek, verzekeringen enz.

Goirle
25€/u
Pien
1e les gratis!

Nederlands, spelling, dyslexie, leesproblemen, laag IQ, praktijkonderwijservaring, gemotiveerde leerlingen, Tilburg, geduld, flexibel, doorzetter

Met mijn aanpak probeer ik aan te sluiten bij jouw persoonlijke behoeften. Samen gaan we de uitdaging aan om jouw doelen te bereiken. Jouw doel wordt ook mijn doel. Mijn onderwijservaring richt zich vooral op de lesstof van het basisonderwijs. Daarbij is mijn expertise vooral gericht op leerlingen met een laag IQ, met de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.

Oisterwijk
18€/u
Kim
1e les gratis!

WO studente Communicatie- en Informatiewetenschappen met specialisatie Tekst en Communicatie en Leraar Nederlands

Ik probeer een band te creëren met een bijlesleerling, waardoor diegene mij vertrouwd en gemotiveerd raakt. Maar ik vind het ook belangrijk om bij de les te blijven en wil graag zo veel mogelijk uit de leerling halen. Op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk gebied.

Eindhoven
10€/u
Saar
1e les gratis!

HBO studente Human Resource Management biedt zeer leerzame, unieke bijles methode aan kinderen met taalachterstand!

Ik ben een 22 jarige studente. Na mijn havo diploma ben ik de opleiding Human Resource management gaan volgen aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven Ik heb altijd al een talenknobbel gehad en ben dan ook gek op lezen en schrijven van verhalen. Verder beoefen ik op een hoog niveau Taekwondo en geef hierin ook lessen aan jonge sporters. Ik kan dus goed overweg met kinderen.

Breda
17€/u
Bibi
1e les gratis!

HBO communicatie studente uit Breda geeft bijles Nederlands op basis- en voortgezet onderwijsniveau

Een les zal er uit zien als hoe de persoon het zelf wil. Wat er wel sowieso in terugkomt, is een heldere uitleg van mij en oefening door de leerling zelf. Aan het begin van de volgende les wordt de stof van de vorige les weer opgehelderd en geoefend. Ik ben bereid om les te geven aan zowel basisscholieren als middelbare scholieren in het Nederlandse vak.

Eindhoven
17€/u
Kim
1e les gratis!

Docente Frans en Nederlands in opleiding (2e graads), ervaring in bijles, Eindhoven

Ik behandel mijn leerlingen op een respectvolle manier en probeer hen op een zo passend mogelijke manier te helpen met moeilijkheden in het vak.

Eindhoven
16€/u
Barnali
1e les gratis!

English Teacher for reading, writing and speaking for school students, amateurs and professionals

I use functional and hands on teaching methods as well as scientific mnemonic techniques and Neuro linguistic Programming. I try to inculcate habits of reading and inhibition free communication (both written and spoken) as a part of the teaching sessions.

Eindhoven
19€/u
Loes
1e les gratis!

Nederlands op alle niveaus in Eindhoven, door student in afsluitende fase van rechtenstudie.

Ik richt mijn lessen gestructureerd in, op een manier waar we eerst de basis helemaal onder de knie krijgen en vanuit daar stap voor stap de kennis van de taal uitbreiden. Ik ben erg geduldig en ik verkies dan ook altijd dat een leerling er misschien wat langer over doet om iets uit zichzelf te begrijpen, dan dat ik de antwoorden voor zeg.

Oosterhout
15€/u
Lotte
1e les gratis!

4e jaars pabo student geeft bijles Nederlands (taal en spelling) voor leerlingen op de basis- en middelbare school.

Ik kijk samen met de leerling wat hij of zij moeilijk vindt. Dan ga ik kijken welke manier van werken het beste aansluit. Vaak maak ik de lesstof visueel of aantrekkelijker met werkbladen, filmpjes of ander materiaal. Afhankelijk van de leerstof.

Breda
13€/u
Bilal
1e les gratis!

Goede hulp voor Nederlands, om je grammatica uiteraard te verbeteren!! Voor een 10 GAANNN

Mijn manier van lesgeven vind ik maar 1 ding belangrijk, en dat is dat het kind het echt wilt en er plezier in heeft. Om mijn les leuk te maken maak ik er van een hele saaie tekst, een geweldige leuke en spannende tekst van.

's-Hertogenbosch
12€/u
Christel
1e les gratis!

Afstuderende MBO-4 student in onderwijsassistent(e) die graag bijles wil geven aan leerlingen.

Ik pas mijn manier van les geven aan daar waar het kind behoefte aan heeft. Dit kan zowel zelfondervindend als klasikale uitleg zijn. Samen met het kind zoek ik een passende methode om de stof op een leerzame maar ook leuke manier over te brengen.

Oosterhout
17€/u
Maryam
1e les gratis!

Top docente, succes gegarandeerd. Meerdere specialisaties en jaren lange ervaring op alle gebieden!

Praktijkgerichte lesmethode, de perfecte voorbereiding voor het toepassen op het werkveld. Er wordt alle tijd en aandacht genomen om alles tot in detail uit te leggen op een zeer heldere manier. Er worden verschillende methodes gebruikt waardoor de studente/leerlinge de stof snel zal eigen maken en beheersen.

Best
20€/u
Jolanda
1e les gratis!

Leerkracht basisonderwijs Intern begeleider Ik geef les in o.a. spelling, taal, lezen en rekenen, begrijpend lezen.

Ik wil de stof goed uitleggen op een manier die bij jou past. Ik ben geduldig, luister naar jou en wil je helpen je doel te behalen.

Dongen
12€/u
Fleur
1e les gratis!

Student met gymnasium diploma en CAE Engels diploma geeft Engels bijles in/rondom Dongen

De manier waarop ik les geef is niet echt te beschrijven. Ik kijk op welke manier jij het prettig vindt en we kunnen samen kijken welke manier het beste bij jou aanslaat. Dit is naar mijn mening de beste manier, omdat we dan lessen op maat voor jou maken.

Eindhoven
12€/u
Romy
1e les gratis!

Toekomstige WO studente psychologie met een Communicatie propedeuse geeft bijles Nederlands (7.5 als schoolexamencijfer).

Ik baseer mijn huiswerk op het huiswerk van de leerling. Waar de leerking problemen heeft zal ik hem of haar helpen. De leerling kan met vragen naar me toe komen maar ik kan als het nodig is ook een bepaald onderwerp uitleggen (als ik me er wel van tevoren even opnieuw over in kan lezen). Ik ben erg geduldig dus ik vind het niet erg om iets meerdere keren uit te leggen.

Dongen
16€/u
Willemijn
1e les gratis!

Afgestudeerde vrouw, WO-Antropologie, is beschikbaar voor o.a. bijles Nederlands in omgeving Dongen

Mijn lessen zijn vooral bedoeld voor middelbare scholieren (tot en met 6VWO). Ik pas mijn lessen en methodes aan, aan het tempo, de vorderingen en persoonlijkheid van de student. Iedereen leert op zijn eigen manier, dat werkt het meest effectief.

Tilburg
20€/u
Roos
(2 beoordelingen)
1e les gratis!

HBO student geeft op maat gemaakte lessen aan mensen die moeite hebben met Nederlands

Ik zie direct waar de leerling moeite mee heeft. Door mijn achtergrond als docente weet ik wat het gewenste niveau is en welke oefeningen passend zijn bij deze leerling. Mijn begeleiding bestaat altijd uit uitleg en oefening. Vrijwel alle oefeningen maak ik zelf voor de leerling die op dat moment voor mijn neus zit.

Bergen op Zoom
20€/u
Sofie
1e les gratis!

Afgestudeerd orthopedagoog/leerkracht basisonderwijs geeft bijles in schoolse vakken (basisschool en middelbare school) en ondersteuning bij leren leren in Bergen op Zoom (online en thuis).

Ik sluit aan bij wat een leerling zelf wil leren. We gaan terug naar de basis en werken vanuit dat punt verder en bouwen het te leren verder uit.

Rosmalen
18€/u
Marije
1e les gratis!

Leerkracht basisonderwijs in Den Bosch wil graag andere mensen de Nederlandse taal eigen maken of uitbreiden met de kennis en ervaring die ik heb.

Mijn manier van lesgeven verschilt per leerlingen of volwassene. Eerst kijk ik wat ik de beginsituatie, hoe gemotiveerd is iemand en vooral hoe leert iemand. Aan de hand daarvan maak ik een startpunt waaruit we werken. Een manier wat het beste bij de ander past en voelt. Het gaat niet om mij, maar om wat wil en wat heeft elk individu nodig.

Breda
16€/u
Charlotte
1e les gratis!

HBO student bedrijfskunde geeft bijles in Engels, Nederlands en spelling op middelbare schoolniveau

Ik heb nog geen ervaring met het geven van persoonlijke bijles, wel heb ik in mijn tweede jaar op het HBO eerstejaars studenten begeleid bij het maken van projecten en eventuele vragen over vakken. Dit deed ik op een zo persoonlijk mogelijke manier, ik heb gemerkt dat dat het best werkt.

Breda
22€/u
Ina
1e les gratis!

Eerstegraads docent Nederlands geeft bijles en examentraining op ieder niveau. Veel ervaring en hoge slagingskans.

Maatwerk en gericht op individuele scholingsvraag. Op deze manier leer je precies wat je nodig hebt, om te kunnen slagen en dat ook nog eens binnen een redelijke tijd. Ik leer je specifieke technieken aan waardoor je optimaal resultaat behaalt. Ik geef examentraining, bijles en voorbereiding nieuwe schooljaar door zomerschoollessen.

Vlijmen
15€/u
Lois
1e les gratis!

WO studente kunstmatige intelligentie geeft bijles Nederlands op middelbare school niveau.

Tijdens de bijles probeer ik zoveel mogelijk te ontdekken waar de moeilijkheden van een leerling zitten en hoe ik de leerling daar het beste mee kan helpen.

Roosendaal
30€/u
Saskia
1e les gratis!

Enthousiaste basisschool leerkracht geeft bijles van groep 4 tot en met groep 8.

Ik geef les op een positieve, gestructureerde manier. Denk hierbij aan instructie, toepassen, herhaling, evalueren.

Effectief, Snel, Voordelig
en aangepast op jouw voorkeuren

Leren met alle vertrouwen

1
Vind
jouw perfecte leraar in onze database met erkende en beoordeelde leraren die beschikbaar zijn bij jou in de buurt.
2
Boek
jouw les of cursus in meer dan 500 potentiële onderwerpen vandaag nog, en ontvang binnen 24 uur een antwoord van onze leraren.
Bepaal
zelf hoeveel je betaalt per les, houd controle over je tijdschema en communiceer rechtstreeks met je leraar, zonder tussenpersoon.

Bekijk ons aanbod aan lezen (nl) les in Noord-Brabant

Honderden personal trainers, coaches en bijles leraren kunnen je helpen met lezen (nl) leren.
Vind je privéles, bijles en cursus lezen (nl) rondom Noord-Brabant .

Per stad

Per niveau

Per land

Laat een privé lezen (nl) leraar je helpen met huiswerkbegeleiding, vragen of lezen (nl) examentraining in Noord-Brabant

  • Vind een leraar voor jouw bijles of online cursus @MATIERE@ in Noord-Brabant

    Kies zelf de leraar die je zal helpen @MATIERE@ te leren. Superprof kan je helpen de beste @MATIERE@ leraren te vinden in en rondom @DEPARTEMENT@.
  • Met privé @MATIERE@ les boek je snel vooruitgang

    Profiteer thuis of in een klaslokaal van 1-op-1 begeleiding in @DEPARTEMENT@ met een ervaren leraar. Je cijfers of prestaties verbeteren, je accent verfijnen en aan je skills werken in fotografie of schilderen is effectiever wanneer iemand je persoonlijk begeleidt.