Homepagina Help
Help Lessen geven

Onze privéles, cursus of bijles leraren op wo bachelor niveau

2 046 leraren voor lessen op alle niveaus

Onze selectie van
Wo bachelor leraren

Utrecht
29€/u
Hans
1e les gratis!

Ik geef al geruime tijd lessen wiskunde in Utrecht en omgeving. Daarnaast volg ik deeltijd de lerarenopleiding wiskunde aan de HU.

Bij aanvang van les wordt leerling gevraagd duidelijk te maken of en waar de knelpunten liggen of wat er juist al voldoende wordt beheerst. Wanneer er nieuwe stof behandeld wordt, wordt altijd eerst de theorie besproken. Hiervanuit worden opgaven gemaakt. Bij het maken van opgaven word er gekeken of er evt meer/verdieping/differentiatie nodig is.

Amsterdam
25€/u
Charles
1e les gratis!

Gepensioneerd, maar nog lang niet uitgeblust. Ik geef (bij)les in Nederlandse taal- en letterkunde aan schoolleerlingen en buitenlanders. Spreekvaardigheid, grammatica, Amsterdams slang.

Iedereen die hulp nodig heeft in het verbeteren van zijn of haar Nederlandse taal is welkom. Zit je op school en zie je op tegen CITO toesten, spreekbeurten of opstellen? Samen maken we jou beter in Nederlands. Want to impress your Dutch colleagues? Just interested in improving your skills in Dutch, I'm your ideal teacher.

Rotterdam
15€/u
Dre
1e les gratis!

Voel je comfortabel om met mij Spaans te spreken, lezen en schrijven!

Het is van belang om naast de basis, ook de verschillen tussen vele dialecten te ontdekken. Om verwarring te voorkomen tijdens een gesprek zullen we ook veel culturele dingen behandelen om de taal meer te kunnen begrijpen. Spaans word niet alleen gesproken in Spanje maar ook in veel landen in Zuid-Amerika! en dat brengt ook een hoop geschiedenis met zich mee..

Beek
14€/u
Carmen
1e les gratis!

Master student Strafrecht en Ondernemingsrecht die jou graag helpt je vervelende schoolvakken te halen

De manier van lesgeven die ik hanteer, is volledig afhankelijk van het soort leerling. Ik zal samen met de leerling in gesprek gaan over de manier van aanpak en deze afstemmen op de wensen en de behoeften van de leerling.

Beek
15€/u
Carmen
1e les gratis!

Master-student Strafrecht en Ondernemingsrecht helpt jou graag je vervelende schoolvakken te halen

Mijn manier van les geven is volledig afhankelijk van het soort leerling. Ik zal altijd kijken naar de leerling zelf en op basis daarvan samen met de leerling afstemmen hoe we bepaalde zaken gaan aanpakken. De leerling heeft hier dus zelf invloed op.

Wageningen
10€/u
Marije de haan
1e les gratis!

WO studente geeft Nederlands aan jongeren in Wageningen en omstreken die moeite hebben met spelling en grammatica!

Iets leren waar je in eerste instantie niet goed in lijkt te zijn kan vaak als vervelend worden ervaren.

Tilburg
15€/u
Bobbi
1e les gratis!

HBO studente Toegepaste Psychologie geeft bijles Engels en Nederlands, voortgezet onderwijs in Tilburg (Reeshof).

Mijn lessen bestaan uit het samen maken van huiswerk en het geven van (extra) uitleg. Met de onderwerpen die de leerling moeilijk vindt oefenen we extra. Ik stel veel vragen en laat leerlingen uitleg geven zodat ze op meerdere manieren met de stof bezig zijn.

Tilburg
15€/u
Joris
1e les gratis!

WO student Information Management geeft bijles in Wiskunde en economie in Tilburg

Ik vind het belangrijk om de student te leren zelf met oplossingen te komen. Ik zal dus niet alles voorkauwen, maar echt met de student bekijken wat het beste past bij de problemen die zich voordoen tijdens het studeren van de stof.

Rotterdam
10€/u
Elas
1e les gratis!

Oud student geeft geschiedenis, maatschappijleer aan leerlingen op het MAVO/HAVO in Rotterdam

Waarom ik les wil geven? - Het is een van de mooiste wat er is: Wanneer ik kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van jou. Hoe wil ik lesgeven? - Heel simpel: zoals jij dat wilt! Hiermee bedoel ik dat ik het lesgeven wil afstemmen op jouw behoefte, voortgang, manier van leren/onthouden en doelstellingen.

Groningen
10€/u
Jim
1e les gratis!

Universitaire student Bedrijfskunde geeft bijles aan huis aan middelbare scholieren in verschillende vakken in Groningen

Mijn manier van lesgeven is grotendeels afhankelijk van de wensen van de leerling. Ik kan helpen met het maken van een planning, het maken van huiswerk of het verbeteren van studievaardigheden (hoe lees ik het best een tekst? Hoe schrijf ik een goed verslag?). Mijn specialiteit zit naar mijn idee echter in het helpen doorgronden van ingewikkelde thema's uit de leerstof.

Amsterdam
15€/u
Alexandra
1e les gratis!

Alexandra Jansse is een ervaren docent Aardrijkskunde met een brede culturele belangstelling en eigen TV produktie bedrijf. Ik kom bij je thuis of jij bij mij in Amsterdam West.

Lesgeven is bij mij 'maatwerk". samen kijken we naar wat er voor jou nodig is om de stof te begrijpen en te beheersen. Heb je moeite met dit schoolvak of loop je achter op de lesstof? Te lage cijfers kunnen dan het gevolg zijn. Wat zijn je valkuilen? Ik geef persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en je weer beter presteert. De meeste leerlingen hebben behoefte aan structuur.

Hellevoetsluis
25€/u
Paula
1e les gratis!

Enthousiaste dame die haar kennis over de Nederlandse taal graag wil delen.

* Ik geef lessen aan kinderen en jong volwassenen tussen de 9 en 18 jaar oud. Dit is op basisschool niveau, VMBO niveau en MBO niveau 1, 2, 3 en 4. * Mijn lessen pas ik aan op de opdracht die de leerling heeft gekregen via school of een cursus. Het liefst werk ik vanuit een boek of een online programma die de leerling heeft moeten aanschaffen voor school / cursus.

Goor
15€/u
Jesper
1e les gratis!

Afgestudeerd politicoloog, met didactische ervaring, beschikbaar voor brede bijles of examentraining over sociale en culturele onderwerpen

Mijn werkwijze is gericht op inzicht in onderliggende kennis en het kritisch benaderen van de stof. De 'waarom' vraag staat centraal. Het leren van feiten en data is belangrijk, maar enkel wanneer deze in context worden gezien. Daarom daag ik studenten uit om kritisch naar problemen te kijken, en hun eigen meningen te verscherpen.

Groningen
12€/u
Jelle
1e les gratis!

Universiteitsstudent Theologie met ervaring onderwijs, geeft cursussen in vele facetten van Godsdienst en Religie

Veel mensen hoor ik zeggen "Ik geloof wel, maar ik ga niet meer naar de kerk". Een zin die je steeds meer in de Westerse wereld hoort klinken. Ik vind het fascinerend hoe religie zich steeds heeft kunnen ontwikkelen en het bestaat op deze manier (van persoonlijk geloven) nog steeds! In de lessen kunnen we stil staan bij wat voor een facet van godsdienst u ook maar wilt.

Groningen
17€/u
Jelle
1e les gratis!

Universiteitsstudent geeft leesvaardigheid Nederland. Heeft ervaring met lesgeven door het geven van godsdienst op middelbare scholen.

Een Nederlandse tekst kan al snel als overweldigend worden ervaren. Daarom begrijp ik dat het soms lastig is de rode draad te vinden in een verhaal. In de lessen zullen we onze aandacht richten op het structureren van teksten, zodat we die rode draad weer terugvinden. We zullen dus teksten gaan lezen en onderzoeken.

Wapenveld
17€/u
Hessel
1e les gratis!

Recent afgestudeerd geschiedenisdocent geeft les in geschiedenis, godsdienst, filosofie en kunstgeschiedenis (omgeving Den Haag).

Mijn naam is Hessel en ik ben een 26 jarige geschiedenisdocent. Ik geef voornamelijk les aan de onderbouw, maar geschiedenis- bijlessen kan ik ook op bovenbouw en HBO-niveau verzorgen. Naast geschiedenis gaf ik al vaker les in maatschappijleer, economie, godsdienst, Engels en filosofie. Mensen leren het beste door zelf een probleem op te lossen.

Valkenswaard
27€/u
Yota
(1 beoordeling)
1e les gratis!

Highly experienced native English teacher can help you with your school homework, exam preparation for college, job interview, or make you feel more confident speaking and/or using English. English wa

- Enthusiastic and patient teacher. - Tailored-made language lessons according to the learner's needs, individual learning style and goals. - Grammar, vocabulary, reading, speaking, writing and listening practice. - Integrate technology in the lesson. - Extra homework and resources. Free initial assessment test. - Exam preparation for CEFR levels B1-C2 with high score results.

Amsterdam
15€/u
Ignacio joaquin
1e les gratis!

Spaansmoedertaalspreker biedt persoonlijke of Skype Spaanslessen aan! Onderwijstaal: Nederlands/Engels/Duits. U kiest wat u het liefste vindt!

Beste leerling, Bijna een mand geleden ben ik vanuit mijn oorsponkelijke land Uruguay naar Nederland gekomen en een van mijn doelen is om mijn moedertaal het Spaans aan in Nederland wonende mense te kunnen leren.

Breda
20€/u
Bianca
1e les gratis!

HBO studente aan de lerarenopleiding Spaans geeft les op een middelbare school.

Mijn naam is Bianca. Ik ben HBO studente aan de lerarenopleiding Spaans. Ik geef les aan leerlingen op een middelbare school tot niveau a2. Ik leg de grammatica uit, zoals de presente, imperfecto, indefinido, perfecto, pluscuamperfecto, subjuntivo enz.

Berkhout
25€/u
Ron
1e les gratis!

Ervaren manager uit het bedrijfsleven geeft les op MBO niveau in bedrijfskunde in regio Hoorn. Methodiek theorie en casus uit brede eigen praktijk

Ik ben een ervaren manager met als achtergrond sales en marketing en bedrijfsleiding in produktie. Mijn lessen zijn bedoeld voor jong volwassen die reeds in de praktijk op MBO niveau werkzaam zijn.

Purmerend
10€/u
Dianne
1e les gratis!

Leerlingen, basisschool maar ook leerlingen die het niveau basis of kader hebben kan ik helpen met hun problemen. Bijvoorbeeld een verslag maken, begrijpend lezen of wiskunde

Al bijlesdocente bij een organisatie. Studeer tot onderwijsassistent en wil doorleren tot lerares voor het basisonderwijs. Ik ben gemotiveerd, geduldig en leg het zo vaak uit als je wilt. Mijn uitgangspunt voor bijles is dat het een leeerzame les is, maar er moet ook ruimte zijn voor een grapje. Ik stel het op prijs als je eerlijk zegt dat je het nog niet helemaal snapt.

Enkhuizen
35€/u
Diana de lange
1e les gratis!

@IK ben IK: Slim, snel en goed huiswerk maken en leren

- Mijn naam is Diana de Lange, woon in Enkhuizen en ben docent en hulpverlener. - De lessen zijn bedoeld voor kinderen, jongeren, volwassenen die graag willen 'LEREN LEREN'. - Ik werk oplossingsgericht en ga altijd uit van wat iemand al kan en weet om daarop verder te bouwen. Altijd een passend en persoonlijk aanbod.

Leiden
15€/u
Seyyed abbas
(1 beoordeling)
1e les gratis!

Met diploma van "Institute of Linguists" geef ik lessen Engels aan diegenen die Engels willen leren of het verbeteren

Allereerst maak ik een inschatting van de aanleg voor het leren van een vreemde taal die mijn leerling heeft. De volgende elementen vind ik heel belangrijk, ze maken deel uit van mijn leermethode: 1- Een vriendelijke sfeer en leerling enthousiast maken 2- Discipline 3- Van simpel naar ingewikkeld 4- Veel oefenen, en herhalen van vorige lessen 5- Gestructureerd werken.

Wageningen
75€/u
Ton
1e les gratis!

Ex CEO (regio Wageningen), thans met eigen consultancy bureau, geeft loopbaanbegeleiding/ontwikkeling aan jonge managers

Ik ben er (net als Socrates) van overtuigd dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken. Om tot inzicht te komen, moet je dus bereid zijn om je in te spannen; je eigen gedachten en overtuigingen duidelijk te verwoorden en te onderzoeken, aandachtig te luisteren naar de gedachten van anderen, anderen begrijpen.

Arrasate / Mondragón
20€/u
Ruud
1e les gratis!

Enthousiaste docent biedt lessen Frans, Engels en Nederlands aan in omgeving Eindhoven

In mijn lessen vind ik het vooral belangrijk dat de student zich op zijn gemak voelt. Wanneer dit namelijk het geval is, zal een student ook meer dingen willen delen met de docent. De opbouw van mijn lessen hangt gedeeltelijk af van de wensen van de student.

Amsterdam
25€/u
Hette theunissen
1e les gratis!

Ervaren Rekendocent in Amsterdam. Bevoegd voor Rekenen op 1F, 2F en 3F.

Eerst constateren of er hiaten zijn in bepaalde leer gebieden van rekenen. Vervolgens een handelingsplan opstellen, zodat de leerling zowel didactisch als pedagogisch wordt aangesproken passend bij de ontwikkeling van deze leerling. Ik heb een grote betrokkenheid en enthousiasme en weet leerlingen goed te motiveren.

Groningen
20€/u
Ignasi vidal rodríguez
1e les gratis!

Spanish teacher in Groninguen area. Vocavulary, speaking, reading and writing. Individual or groups.

I preffer to teach focusing in speaking, also improving in listening. Also when you get a good vocavulary and grammar do a simply writings and updating the difficulty. I can teach spanish to little kids, teenagers and seniors. I am very patient and empathic with the students.

Utrecht
20€/u
Marjolein
1e les gratis!

WO Master student en Docent Engels geeft bijles Engels in Utrecht (privé en groep)

Ik creeer een veilige, gezellige sfeer waarbij er rekening wordt gehouden met de wensen van de leerling. Ik heb geen vaste methode omdat ik inspeel op wat het beste werkt per persoon. Verder vind ik het belangrijk dat de leerling weet wat de doelen zijn en waar hij staat in zijn leerproces. Vaak zijn deze doelen verdeeld in blokken van mini lessenseries, zodat het overzichtelijk blijft.

Zwolle
20€/u
Mark
1e les gratis!

Een leuke humoristische rekencoach geeft les en persoonlijke coaching, als je maar gemotiveerd bent!!

Samen kijken wat jij moet leren, dan maken we samen een plan op welke kennis en ervaring jij nodig hebt. Dus ZINVOL LEREN. Dit kan bij een vak zijn maar ook persoonlijke ontwikkeling. Iets leren wat jij al weet is zonde van de tijd.

Den Haag
15€/u
Karin
1e les gratis!

Dottoressa in de italiaanse lettere moderne geeft individuele en/of groepslessen in Italiaans

Ik baseer mijn lessen voornamelijk op de probleemgebieden van de leerling(en), eventueel teruggrijpend naar basisonderdelen die nog niet onder de knie zijn. Dit op zodanige wijze, dat de behandelde stof door de contekst goed in het geheugen blijft hangen en toegepast kan worden.

Effectief, Snel, Voordelig
en aangepast op jouw voorkeuren

Leren met alle vertrouwen

1
Vind
jouw perfecte leraar in onze database met erkende en beoordeelde leraren die beschikbaar zijn bij jou in de buurt.
2
Boek
jouw les of cursus in meer dan 500 potentiële onderwerpen vandaag nog, en ontvang binnen 24 uur een antwoord van onze leraren.
Bepaal
zelf hoeveel je betaalt per les, houd controle over je tijdschema en communiceer rechtstreeks met je leraar, zonder tussenpersoon.

Onze leerlingen
beoordelen hun Wo bachelor leraar

Om zeker te zijn van de kwaliteit en onderwijsmethode van onze leraren, verzamelen we beoordelingen van oud-leerlingen.

Wij garanderen de authenticiteit van deze beoordelingen door het contact dat tot stand is gebracht door middel van de Superprof website te verifiëren.

Perfect! Geweldige geduldige lerares Kelly mijn dochter heeft heel erg veel van haar geleerd

S
Sheila, Leerling
Eén week geleden
Leonie
(1 beoordeling)

Perfect! Mijn dochter krijgt les van Victoria sinds een paar weken, ze is erg tevreden gaat er steeds enthousiast naartoe. Dus absoluut aan te raden.

J
Joyce, Leerling
2 weken geleden
Victoria
(1 beoordeling)

Perfect! Ik kan iedereen aanraden om les te nemen bij Amer. Hij is professioneel en gedreven in zijn vak.

E
Ewa , Leerling
2 weken geleden
Amer
(1 beoordeling)

Perfect! Ivonne geeft super les! Ze zorgt dat de les geheel op jouw niveau is, en is zelf ook ontzettend enthousiast en gezellig. Iedere keer kijk ik weer uit naar de volgende les. EN ik leer ontzettend veel.

H
Hilde, Leerling
2 weken geleden
Ivonne
(1 beoordeling)

Perfect! Tom geeft erg fijne lessen, hij legt alles rustig en op een duidelijke manier uit. Zoek jij nog iemand die jou kan helpen met bijvoorbeeld wiskunde, dan zou ik zeker een les bij Tom inplannen, hij zal jou goed op weg kunnen helpen.

I
Indy, Leerling
3 weken geleden
Tom
(1 beoordeling)

Perfect! Paul is een fijne ondersteuning voor stef, net als Stef nog een jonge gast en hebben een goede klik. Paul is zeer kundig die de lessen ook goed voorbereid. Voor volgend jaar zullen we indien noodzakelijk weer een beroep doen op Paul.

S
Stef, Leerling
3 weken geleden
Paul
(2 beoordelingen)

Bekijk ons aanbod aan Wo bachelor les

Honderden personal trainers, coaches en bijles leraren op  niveau kunnen je helpen met leren.
Vind je privéles, bijles en cursus bij jou in de buurt.

Per onderwerp

Par région

Per stad

Laat een Wo bachelor leraar je helpen met huiswerkbegeleiding, vragen of examentraining

Om zeker te zijn van de kwaliteit en onderwijsmethode van onze leraren, verzamelen we beoordelingen van oud-leerlingen.

Wij garanderen de authenticiteit van deze beoordelingen door het contact dat tot stand is gebracht door middel van de Superprof website te verifiëren.