Bijles Schoolvakken Talen Muziek Kunst en Recreatie
Delen

Alles over de Citotoets en Hoe je Kind kan Oefenen met een Citotrainer

Vertaald door Klaas, gepubliceerd op 06/11/2018 Blog > Schoolvakken > Wiskunde > Cito Oefenen om Goede Cito Score te Halen

Het woord Citotoets heeft al tientallen jaren lang de basisschool jeugd en hun ouders beziggehouden en soms zelfs angst ingeboezemd. Kinderen nemen deel met een forse mate van examenvrees, en de ouders kijken soms van een te grote afstand toe hoe het kind hieraan deelneemt. Gelukkig hoeft dit niet zo te blijven.

Er zijn allerlei mogelijkheden om als kind beter beslagen ten ijs te komen, en de ouders kunnen hier met een grote mate aan succes aan bijdragen. Het oefenen van de toets is voor een groot deel bedoeld om een kind meer zelfvertrouwen te geven.

In dit artikel willen we aangeven hoe de Citotoets en andere toetsvarianten door de scholen benut worden. Daarnaast geven we mogelijkheden aan om hier reeds vroeg een wending ten goede aan te geven.

Eindtoets Basisschool

Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht een eindtoets taal- en rekenniveau af te nemen bij de kinderen van groep 8. Dit kan de papieren of digitale Cito Eindtoets zijn (ook wel Centrale Eindtoets of Cito Eindtoets), maar ook een andere eindtoets zoals de IEP, CESAN (op papier) en de de Route 8, DIA, en AMN eindtoetsen die digitaal worden afgenomen. De school mag zelf kiezen welke toets en ook welke toetsvorm wordt gebruikt.

Met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets krijgen leerlingen een toets die tijdens de afname zich aanpast aan hun individuele niveau. Een toets op maat, geschikt en toegankelijk voor alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen hiermee de kans om te laten zien wat ze kunnen.

De school mag bovendien zelf bepalen of er naast taal en rekenen nog een module wereldoriëntatie wordt afgenomen.

De eindtoets is echter niet de enig bepalende factor voor de verdere studieverloop van een kind.

Sinds 2015 weegt het advies van de leerkracht zelfs zwaarder dan de Eindtoets. Alleen als de uitslag van de Eindtoets beter is dan het schooladvies kan dit een factor zijn, maar zelfs dan is de beslissing in de handen van de school. Als de uitslag slechter is dan het schooladvies dan blijft het schooladvies gewoon staan.

Desondanks is het belangrijk dat het kind ervaring krijgt in het maken van deze toetsen. Vanaf Groep 3 worden toetsen afgenomen om de zien waar het kind zich bevindt ten opzichte van andere kinderen.

Als ouder ben je natuurlijk heel nieuwsgierig hoe je kind zal presteren bij de Citotoets of de Centrale Eindtoets. Denk eraan dat het veel beter om hier eerder mee bezig te zijn en niet te wachten tot uw kind in groep 8 zit. De school zorgt ook voor voorbereidende toetsen in de lagere klassen, maar als ouder kun je dan ook al je steentje bijdragen.

Dit kan op verschillende manieren. In dit artikel geven we allerlei websites aan die tegen een bijdrage of zelfs soms gratis hulpmateriaal aanbieden.

Het is goed om in ogenschouw te houden dat de Citotoets of Centrale Eindtoets niet de beslissende factoren zijn wat het schooladvies betreft. Je blindstaren op de toets is daarom niet verstandig.

Kinderen kunnen echter wel voorzien worden van de nodige kennis om al in de lagere klassen beter met de stof om te gaan. Voor rekenen op de basisschool bestaan bijvoorbeeld veel sites om te oefenen! Dit zal uiteindelijk ook het advies van de school in gunstige mate beïnvloeden.

Eindtoets voor groep 8

Leerlingen in groep acht nemen deel aan de Eindtoets in het midden van de aprilmaand. Als de school gebruik maakt van de digitale versie kunnen de toetsdagen verspreid plaatsvinden over twee weken. Hierdoor kunnen scholen met een beperkte hoeveelheid computers toch alle leerlingen in rust laten meedoen aan de toets. Daarnaast is zoals al eerder genoemd de digitale eindtoets adaptief.

Toetsen voor Lagere Groepen

Op de basisschool maken kinderen tweemaal per jaar een toets voor taal en rekenen. Kinderen kunnen voorbereid worden op de toets rekenen met behulp van rekenboeken en op zowel taal als rekenen met digitale oefenvragen. Vooral bij de digitale Eindtoets versies is het van belang dat het kind oefeningen digitaal kan maken. Daardoor zal het kind geen toetsvrees ervaren als de Eindtoets wordt afgenomen.

Examenvrees is echter maar een klein onderdeel van het hele toetsgebeuren. Een kind alleen dresseren om bijvoorbeeld met behulp van eerder Citotoetsen de juiste antwoorden te laten geven gaat voorbij aan de wens om het kind te plaatsen in het onderwijssysteem dat goed aansluit aan zijn of haar begrip van de stof. Papegaaien werkt hier niet goed! Het is van groot belang dat u als ouder reeds vroeg betrokken raakt bij de integrale scholing van het kind. Laat de vorming van uw kind niet alleen over aan de school maar draag ook uw steentje bij. U zult hiermee uw kind een nuttige voorbereiding kunnen geven om op niveau te presteren.

Waar Toetsen Oefenen?

Er zijn veel websites waarop toetsmateriaal wordt aangeboden. Ouders kunnen hun kinderen helpen in het oefenen van de stof zodat ze goed voorbereid op de toetsdagen verschijnen. Als u hier vroegtijdig mee begint zal de school er alleen maar dankbaar voor zijn. U kunt een “remedial teacher” van uw kind zijn en daarmee een forse last uit de handen van de school nemen!

We geven hieronder een aantal oefenprogramma’s aan die heel nuttig zijn om te oefenen. Vraag wel vooraf op de school welke vorm van toets wordt gebruikt zodat u hiermee goed aansluit bij de te geven hulplessen:

Junior Einstein Cito

Junior Einstein Cito bevat een schat aan onder andere toetsen, video’s, rapporten die beschikbaar zijn voor scholen en ouders. Er is ook gratis materiaal beschikbaar. Dit materiaal is echter alleen in zeer beperkte mate voorhanden en eigenlijk alleen bedoeld om wat te proberen. Oefenpakketten kosten best veel geld en zijn afhankelijk van de keuze beschikbaar voor 1 maand, 6 maanden of een jaar. Voor meer kinderen in het gezin wordt wat korting gegeven, maar goedkoop wordt het in geen geval:

Afbeelding van de Junior Einstein Cito website ScreenscJunior Einstein Cito website

Squla

Squla is een Cito-leerprogramma die in samenhang met de Cito organisatie is opgesteld. De website geeft ook heldere informatie over de Eindtoets en de geschiedenis van de Citotoets.

Alle vakken kunnen op een speelse manier geleerd worden, maar ook hier geldt dat het best veel kost, zelfs meer dan Junior Einstein. Mocht je er evenwel voor kiezen, dan kan je kind ermee vertrouwd worden gemaakt met de hele Citotoets omgeving.

Squla Cito website screenshot Squla Cito website screenshot

Kids4cito

Kids4cito biedt gratis Entree toetsen voor de groepen 6 en 7 en daarnaast Cito en Eindtoets oefenmateriaal voor groep 8. Er zijn ook oefenboekjes te bestellen waarmee het kind vertrouwd kan worden gemaakt met het toetsmateriaal.

Kids4cito cito trainer website screencopy Kids4cito website screenshot

Oefensite Rendierhof

Deze oefensite is wat simpel en beperkt van opzet, maar misschien daardoor juist aantrekkelijk. Geen reclame, geen kosten. De genoemde onderwerpen op het scherm (zie hieronder) zijn alle aanwezig. Het wordt niet meer bijgehouden; de laatste wijzigingen dateren uit 2011.

Oefensite Rendierhof

Oefensite Rendierhof cito webpage screencopy Rendierhof Cito website screenshot

Citotrainer

De Leestrainer site biedt Cito-oefeningen voor het vak Nederlands voor de groep 1 tot en met Voortgezet Onderwijs. Taaloefeningen worden doorgelinkt op de site onlinenederlands.nl. Er zijn ook wiskunde oefeningen beschikbaar, maar alleen als leerboekjes.

Citotrainer Nederland cito website screencopy Citotrainer Nederland screenshot

Zoals u kunt zien zijn er allerlei mogelijkheden om uw kind op een gestroomlijnde wijze klaar te maken voor de Citotoets of Centrale Eindtoets. Indien u in een vroeg stadium uw kind hebt geholpen om wegwijs te raken in de vakken die zullen worden afgenomen zal dat zeker helpen om richting te geven aan de verdere schoolopleiding van uw kind. Bedenk hierbij dat veel kinderen al op de basisschool afhaken omdat de basiselementen van het vak niet worden begrepen. Les en toetsondersteuning zijn van veel nut.

Indien u niet helemaal zeker bent over de te volgen weg kunt u uw licht opsteken bij een Superprof leraar. Zoek naar een leraar in uw omgeving die aangeeft basisschool les te kunnen geven. Hij of zij zal het niveau van uw kind kunnen inschatten en op de juiste wijze hulp kunnen bieden. Soms is maar een geringe mate van steun voldoende om het kind weer enthousiast te maken voor de stof.

Gebruik alle beschikbare hulpmiddelen, zowel online als in boekvorm, om uw kind de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om de Citotoets of de Centrale Eindtoets te kunnen maken. U zult waarschijnlijk tot uw verbazing zien dat ook de school zal aangeven dat uw kind beter kan meekomen met de groep en uiteindelijk op een gezonde wijze klaargestoomd is om naar een hogere vorm van vootgezet onderwijs te gaan!

Delen

Onze lezers vinden dit artikel leuk
Heeft dit artikel je de informatie kunnen geven waar je naar op zoek was?

Had je hier echt helemaal niks aan?Volgende keer zullen we beter ons best doen!Oef, het gemiddelde! Niet beter dan dat?Bedankt! Stel je vragen hieronder in de comments.Het was een plezier je te kunnen helpen! :) (Beoordeel als eerste dit artikel)
Loading...
avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
KlaasMonique Recent comment authors
Nieuwste Oudste Populairste
Monique
Gast
Monique

Met behulp van dit artikel op zoek gegaan naar een passend oefenpakket voor mijn kinderen (groep 6 en 8). Zoveel aanbod en door de bomen zie ik het bos niet meer.. Kleine kanttekening: bij Junior Einstein betaal je 75 euro per jaar (prijzig).. maar is dat niet goedkoper dan 8 euro per maand bij Squla (8×12=96 euro)? Toch een fors verschil!!